Társasház - Örs vezér tér 15-18

ÖRS VEZÉR TÉR 15-18.

 +36202395900

HASZNÁLAT ELŐTT KÉREM JELENTKEZZEN BE:

 orsvezerter1518@gmail.com
Kijelentkezés
 TÁRSASHÁZ, 1148 BUDAPEST ÖRS VEZÉR TÉR 15-18.

Title
Tartalomhoz ugrás
TÁRSASHÁZ - ÖRS VEZÉR TÉR 15-18.
Jelen weboldal a Társasház - Örs vezér tér 15-18. Tulajdonosai lletve Lakóközössége részére készült.
A menüpontok, a "kezdőlap" és a "kapcsolat" kivételével jelszóval védettek.
Kérném, amennyiben jogos felhasználó, első lépésben jelentkezzen be a feljécben található beléptetővel!
FALIÚJSÁG - 2024. ÉV


K Ö Z GY Ű L É S I  M E G H Í V Ó
Mint a Társasház, 1148 Budapest, Örs vezér tér 15-18. közös képviselője,
2024 március 21. napjára 17:45 órai kezdettel éves rendes beszámoló közgyűlést hívok össze.
Közgyűlés helye: Álmos Vezér Gimnázium, 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.

A közgyűlés meghirdetett napirendi pontjai:
Megnyitó, határozatképesség megállapítása
1.      Határozat arról, hogy a közgyűlésen hangfelvétel készülhessen
2.      Határozathozatal a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásáról
3.      A napirendi pontok és annak sorrendjének elfogadása
4.      A számvizsgáló bizottság 2023. évi beszámolója, határozathozatal annak elfogadásáról
5.      A közös képviselő 2023. évi beszámolója, határozathozatal annak elfogadásáról
6.      A hatóságok által a Társasház terhére előírt pénzbírság átvezetése a hatósági előírásokat megszegő tulajdonos folyószámlájára – határozathozatal
7.      Helyiséghasználati szabályozás és helyiséghasználati díjszabás elfogadása
8.      2024. év – határozathozatal a közös költség és a felújítási alapképzés összegéről
9.      2024. évi felújítás: földszinti 4 db. főelosztószekrény terveztetése és cseréje – határozathozatal
10.  2024. évi felújítás: liftek gépészeti felújítása, cseréje
11.  2024. évi felújítás: panelhézag szigetelés  – határozathozatal
12.  A 2024. évi költségvetési terv megvitatása, határozathozatal a 2024. évi intézkedési és pénzügyi terv részeinek és egészének jóváhagyásáról

Kérem Önöket, hogy a Közgyűlésen személyesen vagy írásos meghatalmazottja útján szíveskedjen megjelenni. A közgyűlés határozatképes, ha azon az összes tulajdonosi hányad több mint a fele megjelent. Határozatképtelenség esetén a közös képviselő megismételt közgyűlést hív össze, külön értesítés nélkül, a fentiekkel azonos napirendi pontokkal 2024. március 21.-én 18:00 órai kezdettel. A megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok határozatait a jelentévők tulajdoni hányada által számított egyszerű  többséggel hozza meg.
ÍRÁSBELI SZAVAZÁS (2024.01.10)

A Cetin Hungary Zrt. -vel való tárgyalások eredményeképpen a Társasháznak lehetősége nyílt a tető egy minimális részének hasznosítására. Ez számokkal kifejezve, évi (inflációkövető) 2.000.000.- Ft. pluszbevételt jelentene, mely összeget az Önök Társasházának és annak környezetének élhetőbbé-, biztonságosabbá-, rendezettebbé  tételére fordíthatnánk.
Ennek megvalósítása érdekében írásbeli szavazás került kiírásra, mely menete:

- 2024.01.10.-én a postaládákba kiosztásra kerül a határozattervezet, a Számvizsgáló Bizottság véleménye, egy rövid tájékoztató és a szavazólapok.
- A kiosztást követően 8 nap áll rendelkezésükre (2024.01.19 18:00 óra), hogy a szavazatokat visszajuttassák a lépcsőházi liftek mellett található postaládákba.
- A leadási határidőt követően a Számvizsgáló Bizottság összesíti a szavazatokat.

A pontos időpontról tájékoztatni fogom Önöket, az összesítésen bármely tulajdonos részt vehet. A nagyfrekvenciás EM sugárzás vizsgálata során megállapításra került, hogy a tetőn telepíteni kívánt bázisállomás sugárzása, a hatóság által előírt sugárzási határérték mindössze 6% - 12 % -a, így az egészségügyi problémát NEM OKOZ! Az erről készült dokumentáció ide kattintva megtekinthető.
 

2023. év
KÖZÖS KÖLTSÉG
 
Tisztelt Tulajdonosok! (2023.09.06)
 
Összesítve a 2023.07.31.-i folyószámla adatokat a Társasház Tulajdonosait terhelő közös költség elmaradások a következőképp alakultak:
 
3 hónapnál kisebb összegű közös költség tartozások összege:         543.324.- Ft (42 fő)
 
3 hónapnál nagyobb összegű közös költség tartozások összege:    2.446.200.- Ft (16 fő)
 
1 Fő lakására a végrehajtás jogerőre emelkedett. Kérném, a mai nappal a postaládákba kézbesített folyószámla kivonatokat őrizzék meg, észrevétel esetén keressenek. Kérném azokat a Tulajdonosokat, akik a folyószámla kivonata mellé fizetési felszólítást is kaptak, haladéktalanul vegyék fel velem a kapcsolatot, illetve a tartozás összegét maradéktalanul rendezzék. A 2024. évben szeretném a Társasházat pályázatokon indítani, ehhez azonban elengedhetetlen a tartozások jelentős csökkentése!

NÉVTÁBLA FRISSÍTÉS
 
Tisztelt Tulajdonosok! (2023.09.04)
 
A kaputelefon névtáblája frissítésre kerül. Kérném Önöket, aki szeretné módosíttatni a jelenlegi kiírást, 09.17.-ig küldje el részemre az orsvezerter1518@gmail.com email címre, vagy tájékoztasson telefonon / üzenetben a 06202395900 mobil számon.
 
KÖZÖS KÖLTSÉG TARTOZÁSOK
 
Tisztelt Tulajdonosok, Lakók, Albérlők! (2023.09.04)
 
E hét péntekig (09.08) a postaládákba kézbesítem a 2023.07.31.-i zárású folyószámla kivonatokat. Kérném a közös költség elmaradást mutató lakás Tulajdonosait, hogy 5 munkanapon belül egyezetetés céljával keressenek meg, és a befizetéseket igazoló dokumentumokat készítsék elő. 2023.09.18.-án a 3 hónapot meghaladó közös költség tartozást mutató Tulajdonosok ellen az eljárást megindítom, mely költségei a Tulajdonost terhelik. Kérném továbbá Önöket, hogy a dokumentum megtekintése alkalmával ellenőrizzék le, hogy a fejlécben a lakás tulajdonosának a neve szerepel -e, illetve albérlő esetén a tulajdonos neve mellett szerepel -e zárójelben az albérlő neve. Amennyiben a dokumentumon hibás adatok szerepelnek, haladéktalanul jelezzék nekem! Kérném az albérlők szíves közbenjárását, és a lakás Tulajdonosát a fent írtakról tájékoztassák!
KÖZGYŰLÉS

Tisztelt Tulajdonosok!

A 2023. évi rendes Közgyűlés időpontja: 2023.03.30 csütörtök 17:30 óra. Helyszín: Álmos Vezér Gimnázium - 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.

A közgyűlés teljes anyagát a mai napon a postaládákba kézbesítettem, mely letölthető formátumban megtalálható a weboldalon is.
 
A közgyűlést megelőző kedden, 2023.03.28. -án délelőtt 10-11h majd este 18:30-20h között
 
FOGADÓ ÓRÁT TARTOK!
 
A közgyűlés helyszínét 20:00 órakor el kell hagyni, ezért kérném Önöket, amennyiben egyéni jellegű kérésük, kérdésük lenne, keressenek fel a fogadó óra időpontjai egyikében.
2023.03.21Tisztelt Tulajdonosok!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti kirendeltsége 2022.06.20.-án bejárást tartott, mely eredményeképp
Társasházuk pénzbírságot kapott a közös területeken feltárt tűzvédelmi szabálytalanságok miatt.

A közös területeket érintő szabálytalanságok megszüntetése közös érdek! A hatóság addig fog jönni ellenőrizni, míg ezeket rendben nem találja. A bírság pedig egyre nagyobb és nagyobb mértékű lesz, melyet a Társasház a szabálytalankodó Tulajdonos folyószámlájára lesz kénytelen terhelni.

Kérném a következők szigorú betartását:
- Lépcsőházi folyosók szabadon hagyása. A lakások bejárati ajtaja előtti rész is ide tartozik. (se növény, se bicikli, se babakocsi, főképp nem faszekrény... kihelyezése nem megengedett)
- Lépcsőházi nyitható ablakok szabadon hagyása. (a fix ablakok elé növény kihelyezése megengedett)
- Kukatárolók teljes kiürítése, esetleges tárolások megszüntetése.
- A kukatárolók a jövőben kizárólag kilincsre csukhatóak, azok zárása TILOS!
- TILOS a pincefolyosókon való tárolás, lepakolás.

A hatóság továbbá, tűzvédelmi szabálysértés miatt figyelmeztette, és egyéb szabálytalanságok határidőre való megszüntetésére kötelezte a Társasházat. A szabálytalanságok megszüntetése végett számtalan, több éve / évtizede elmulasztott vizsgálatot, ellenőrzést, tisztítást, pótlást... kell elvégeztetni, mely feladatok extra -be nem tervezett- költségekkel járnak. Mivel a kötelezettség hatósági, törvénybe foglalt előírás, szoros, némely esetben 2022.08.31.-i határidős, így a többletkiadás miatt rendkívüli Közgyűlés összehívására a Számvizsgálóbizottság egyetértésével nem kerül sor.  A hatósági ellenőrzéssel kapcsolatosan kifizetett összegeket külön táblázatban fogom tájékoztatásul adni. Ezzel kapcsolatosan bővebben a www.orsvezerter1518.hu/Dokumentum/Hatósági ellenőrzések menüpont alatt olvashatnak. bővebben

2022.08.29

KOZOSKEPVISELETBP.HU | MINDEN JOG FENNTARTVA | © 2021
Vissza a tartalomhoz